İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. İşçi ve işveren ilişkileri; çağdaş iş hukukunun ürünü yeni tip iş sözleşmeleri; işçi sendikası, işveren sendikası ve devlet ilişkisi ile sigortalı ve sosyal devlet arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu karmaşık ağ, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku  alanını oluşturuyor. İşçi – İşveren  ilişkileri ile ilgili konularda müşavirlik ve dava takipleri yürütülmektedir.

DETAY

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Bir davanın nasıl açılacağı, hukuki koruma tedbirlerinin nasıl isteneceği, bir mahkemeye nasıl başvurulacağını düzenler.

DETAY

Deniz Hukuku

Deniz ve okyanuslar sadece ulaşım amaçlı değil, ekonomik amaçlı da kullanılırlar. Balıkçılık, madenler vb. kullanımlarda olduğu gibi. Devletlerinin karasuyu, kıta sahanlığı ve münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu su alanlarının tanımlanmasında ve belirlenmesindeki kuralları belirten ve devletlerin bu kurallar dahilinde uluslararası statü kazanmış denizlerden yararlanmalarını belirli bir çerçeveye oturtan bir disiplindir.

DETAY

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

 

Deniz Hukuku